Sumix
Ưu tiên xem:

Máy trộn bột

QUEEN40

Giá tham khảo 239.328.000 

SUNMIX QUEEN40

Máy trộn bột hàng đầu châu Âu

Hàng chính hãng nhập khẩu từ Ý

Máy trộn bột

SUN10

59.600.000 

SUNMIX SUN10

Máy trộn bột hàng đầu châu Âu

Hàng chính hãng nhập khẩu từ Ý

Máy trộn bột

SUN15

SUNMIX SUN15

Máy trộn bột hàng đầu châu Âu

Hàng chính hãng nhập khẩu từ Ý

Máy trộn bột

SUN20

Giá tham khảo 89.400.000 

SUNMIX SUN20

Máy trộn bột hàng đầu châu Âu

Hàng chính hãng nhập khẩu từ Ý

Máy trộn bột

SUN30 CL

154.400.000 

SUNMIX SUN30 CL

Máy trộn bột hàng đầu châu Âu

Hàng chính hãng nhập khẩu từ Ý

Máy trộn bột

SUN40 CL

SUNMIX SUN40 CL

Máy trộn bột hàng đầu châu Âu

Hàng chính hãng nhập khẩu từ Ý

Máy trộn bột

SUN50 CL

SUNMIX SUN50 CL

Máy trộn bột hàng đầu châu Âu

Hàng chính hãng nhập khẩu từ Ý

Máy trộn bột

SUN6

55.600.000 

SUNMIX SUN6

Máy trộn bột hàng đầu châu Âu

Hàng chính hãng nhập khẩu từ Ý