Nguyên liệu pha chế
Ưu tiên xem:

Siro pha chế

Syrup Blue Ocean

203.000 

Siro pha chế

Syrup Blueberry

203.000 

Siro pha chế

Syrup Caramel

203.000 
203.000 

Siro pha chế

Syrup Fragrant Lychee

208.000 

Siro pha chế

Syrup Grapefruit Pomelo

208.000 
208.000 
Giá lẻ đề xuất 203.000 

Siro pha chế

Syrup Hazelnut

203.000 

Siro pha chế

Syrup Lemongrass

208.000 

Siro pha chế

Syrup Majestic Mango

208.000 

Siro pha chế

Syrup Menta Cubano

208.000 

Siro pha chế

Syrup Mint

208.000 

Siro pha chế

Syrup Panda

203.000 

Siro pha chế

Syrup Peach Garden

203.000 

Siro pha chế

Syrup Pecan Praline

208.000 

Siro pha chế

Syrup Pink Guava

208.000 

Siro pha chế

Syrup Pumpkin Spice

208.000 

Siro pha chế

Syrup Raspberry Rhapsody

208.000 

Siro pha chế

Syrup Roasted Almond

203.000 

Siro pha chế

Syrup Rose

208.000 

Siro pha chế

Syrup Shortbread Cookies

208.000 

Siro pha chế

Syrup Spiced Chai

208.000 

Siro pha chế

Syrup Super Berries

208.000 
208.000 

Siro pha chế

Syrup Vanila

208.000 

Siro pha chế

Syrup Watermelon

208.000