Thiết bị làm bánh
Ưu tiên xem:

Tủ cấp đông

BK +10

BK +10 Air

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

BK +15

BK +15

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

BK +5

BK +5

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

BK 3 1/1

BK 3 1/1

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

BK 3 2/3

BK 3 2/3

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

BK 5 1/1

BK 5 1/1

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

CM10 – CINNAMON

CM10 - CINNAMON

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

CM15 – CINNAMON

CM15 - CINNAMON

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

CM5 – CINNAMON

CM5 - CINNAMON

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Bàn đông 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn đông 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn đông 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn đông 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn đông 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn đông 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn đông 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn đông 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn đông 3 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn đông 3 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn đông 3 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn đông

FT-96MA-S

Bàn đông 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn đông

FT-98MA-S

Bàn đông 1 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 4 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 4 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 4 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 4 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 4 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 6 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 6 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông

HF-76MA-S

Tủ đông 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông

HF-78MA-S

Tủ đông 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 4 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 4 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 4 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 4 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 4 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ đông 4 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ mát 6 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ mát 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ mát 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Tủ cấp đông

MM10 – MINT

MM10 - MINT

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

MM15 – MINT

MM15 - MINT

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

MM5 – MINT

MM5 - MINT

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

PP10 – PEPPER

PP10 - PEPPER

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

PP15 – PEPPER

PP15 - PEPPER

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Tủ cấp đông

PP5 – PEPPER

PP5 - PEPPER

Tủ cấp đông nhanh chuyên nghiệp

The power of cold

Máy trộn bột

QUEEN40

Giá tham khảo 239.328.000 

SUNMIX QUEEN40

Máy trộn bột hàng đầu châu Âu

Hàng chính hãng nhập khẩu từ Ý

Bàn mát 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn mát 2 cánh inox

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản

Bàn mát 2 cánh kính

Thương hiệu Hoshizaki - Nhật Bản