Thiết bị lạnh
Ưu tiên xem:

Máy làm đá

ACM 106 AS

33.000.000 

Máy làm đá

ACM 126 AS

42.000.000 

Máy làm đá

ACM 176 AS

47.000.000 

Máy làm đá

ACM 206 AS

74.300.000 

Máy làm đá

ACM 226 AS

58.500.000 

Máy làm đá

ACM 46 AS

22.500.000 

Máy làm đá

ACM 56 AS

29.500.000 

Máy làm đá

ACM 86 AS

33.000.000 

Tủ cấp đông

BK +10

Tủ cấp đông

BK +15

Tủ cấp đông

BK +5

Tủ cấp đông

BK 3 1/1

Tủ cấp đông

BK 3 2/3

Tủ cấp đông

BK 5 1/1

Tủ cấp đông

CM10 – CINNAMON

Tủ cấp đông

CM15 – CINNAMON

Tủ cấp đông

CM5 – CINNAMON

Máy làm đá

DCM-120KE

85.000.000 

Máy làm đá

DCM-60KE

95.000.000 

Máy làm đá

FM-1000AKE

Máy làm đá

FM-150AKE

Máy làm đá

FM-300AKE

98.000.000 

Bàn đông

FT-96MA-S

Bàn đông

FT-98MA-S

Tủ đông

HF-76MA-S

Tủ đông

HF-78MA-S